Matematikprofessor förnyar teori från 1739

Professor Nail Ibragimov vid Blekinge Tekniska Högskola har gjort en ny viktig matematisk upptäckt, som gör att delar av den grundläggande matematikundervisningen på högskolenivå och kanske även på gymnasienivå kan komma att förändras.
Den välkända teorin för att lösa ordinära differentialekvationer med integrerande faktor utformades av A. Clairaut 1739. Sedan dess har den använts oförändrad i kurser i matematisk analys och ordinära differentialekvationer, liksom i de senaste decenniernas gymnasiekurs.

Clairauts teori kan endast användas för första ordningens ekvationer.
Vid seminariet presenterar professor Nail Ibragimov en ny teori för integrerande faktorer som kan tillämpas på alla differentialekvationer oavsett ordning och som är lättare att använda än den gamla teorin.

Läs mer, [Newsdesk] ...