Matematik som förhäxar

På Gärdesskolan i Åmotfors har alla barn från förskoleklass till år 4 deltagit i ett matematikprojekt som sträckt sig över hela läsåret. Varje månad har häxan Grizelda, i egen hög person, kommit på besök och lämnat olika typer av arbetsuppgifter relaterat till just matematik.

Läs mer, [NWT] ...

Häxan Grizelda gör matten otäckt rolig, [NWT] ...

Seminarieserie om elevers lärande i matematik vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Karlstads universitet, [Karlstads universitet] ...