Filmfestival om matematik

Som vi tidigare berättat om är 2008 matematikens år i Tyskland

Du kannst mehr mathe, als du denkst, [Jahr der Mathematik] ...

Som en del av firandet anordas Mathfilm festival 2008,  an international competition for films and videos about mathematics. A representative selection of films will be shown nationwide in Germany. A collection of short films will be published on DVD.

Läs mer, [Mathfilm festival 2008] ...