Matematik kan beskriva beslut i djurvärlden

Fåglar, fiskar och zebror – många djur håller gärna samman vid förflyttning. Dessutom kan en enkel, matematisk regel beskriva vad som styr valet av riktning. Det visar ett forskningssamarbete mellan Uppsala-matematikern David Sumpter och biologiska forskare vid Leeds University, som publiceras i nya numret av PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hur bestämmer fiskar vart de ska ta vägen? I den aktuella studien fick fiskarna två alternativ; att följa efter en grupp av tre fiskmodeller eller följa efter en ensam modell. De visade sig att fiskarna valde att följa gruppen och att det fanns en enkel regel för hur fiskarna tar detta beslut.

"De följer gruppen med flest fiskar om denna har minst två individer mer än den andra", säger David Sumpter, som utvecklat den matematiska modellen.

Läs mer, [Newsdesk] ... 

Se även: Håll koll på sex–sju av dina grannar, [NCM]