Matematik från början – konferens

 

Konferens 11–12 april

Vid pennan: Göran Emanuelsson
 

publik1.jpg

Konferensen ägde rum i Chalmers nya kårhus i Göteborg med 85 deltagare och NCM som arrangör – planering och förarbete i samarbete med PRIM-gruppen och Skolverket, se också Utdrag ur projektplan. Vid konferensen delades NCM-rapporterna nr 1, 2 och 3 ut. Se även övrig rapportering kring NCM:s regeringsuppdrag om kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.

I inbjudan beskrevs syftet
"att stimulera och diskutera initiativ och nätverksuppbyggnad kring Matematik från början".

Sedan var det dags för avslutningspasset.

Lars Mouwitz, NCM tog upp sin NCM-rapport: Hur kan lärare lära?
Lisa Björklund gjorde några sammanfattande reflektioner under titeln:Retrospektiv och progressiv schematisering.

De medverkande deltagarna tackade varandra för två intensiva och rika dagar kring spännande och engagerande innehåll i kompetensutvecklingsprojektet Matematik från början.

Jag tackar för alla positiva och konstruktiva synpunkter som kommit! Flera reaktioner på konferensen välkomnas!

Ta gärna kontakt för att lämna synpunkter och ställa frågor!


 

nojd-ledning.jpg
En nöjd konferensledning!