Mycket om matematikutbildning i nytt tidskriftsnummer

Det nyutkomna majnumret av Svenska matematikersamfundets medlemsutskick bjuder på en rad texter om matematikutbildning. En djupdykning i psykologen William James' (1842-1910) arbeten visar att debatten kring progressiv pedagogik går längre tillbaks än man skulle kunna tro, och universitetslektorn Per-Anders Ivert ger en skakande skildring av det kunskapsförakt som frodas i delar av utbildningssektorn.

Därtill presenterar IKUM sin kritiska rapport om kursplaneutveckling, och som en bonus får läsaren ta del av matematikern John von Neumanns möte med djävulen.

Läs vidare, [Svenska matematikersamfundet] ...

IKUMs webbplats ...