Magisteruppsatser

 

  Gustafsson Kankaanpää,Lotta (1996)
Matematikkunskaper hos elever med Down syndrom
Karlstad: Karlstad universitet.

  Forsmark, Sofia (Susy) (2003)
Att räkna eller räknas. Elevers perspektiv på lärandet i matematik
Göteborg: Göteborgs universitet.

  Holmquist, Mikael (2003)
Blivande matematiklärare skriver om geometriska begrepp
Göteborg: Göteborgs universitet.
Abstract

  Jakobsson-Åhl, Teresia (1998)
Algebra: from a historical and didactical perspective
Luleå: Luleå tekniska högskola.

  Keskitalo, Markus (1995)
Logaritmfunktionen
Luleå: Högskolan i Luleå.
Abstract

  Kilhamn, Cecilia (2003)
Är funktioner något för barn? En konkret introduktion till funktionsbegreppet i grundskolans lägre årskurser
Göteborg: Göteborgs universitet.

  Widström, Magnus (2000)
Att arbeta ämnesövergripande i gymnasieskolan - en fallstudie av ett försök att integrera samhällskunskap och matematik
Karlstad: Karlstad universitet.