Bäst, abstrakt eller konkret?

En forskargrupp vid Ohio State University har genomfört experiment med totalt 80 studenter om deras kunnande efter att matematiska begrepp presenterats. Studenterna delades in i grupper om 20 i varje. Introduktionen genomfördes på olika sätt i de fyra grupperna. En grupp fick begreppen presenterade med hjälp av abstrakta exempel och de övriga tre grupper via konkreta exempel i olika antal.

Därefter fick alla studenter samma uppgift där de skulle finna reglerna i ett spel. I den avslutande fasen fick de sedan visa sitt kunnande i ett sk multiple choice-test med 24 frågor.

Forskarna slutsats – som redovisas i tidskriften Science – är att abstrakta exempel underlättar transfer av kunnande eftersom abstrakta exempel innehåller ett minimum av yttre information och på så sätt ligger närmre de abstrakta reglerna i matematik.

Läs mer , [New York Times] ...

Läs mer, [Math Forum] ...