Mattebron, 25 april i Göteborg

På webbplatsen Mattebron.se rapporteras kontinuerligt om insatser som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning. Insatserna görs av gymnasieskolor, högskolor och universitet samt olika organisationer och myndigheter.

NCM och Mattebron arrangerar även med jämna mellanrum nationella möten där företrädare för olika lärosäten och gymnaieskolor kan träffas och diskutera gemensamma spörsmål. Den 25 april genomfördes ytterligare ett sådant möte.

I MSU:s matematiknyhetsbrev (5/5) ställs frågor till några deltagare ...

Besök Mattebron.se ...