Förskolan som lärandearena 3(4)

Görel Sterner
Nämnaren nr 2, 2003
Morötter i Bergasalen

På förskolan Gläntan i Skövde startade man för drygt ett år sedan ett utvecklingsarbete om förskolans matematik, som vi berättat om tidigare. I denna artikel berättas om hur en påse nyupptagna morötter inspirerat till undersökningar kring uppdelning av tal och relationer mellan tal.

Läs artikeln ...