Ny avhandling: Vad är gjort möjligt att lära?

Johan Häggström, Göteborgs universitet disputerar den 16 maj på sin avhandling "Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn?". Johan har analyserat ett antal videoinspelade lektioner från Sverige och Kina för att se vad av det matematiska innehållet som lärarna i sin undervisning lyfter fram och därmed gör möjligt för eleverna att lära sig.

Disputationen äger rum 16 maj 2008, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen, hus A, Pedagogen.

Opponent är professor David Clarke, Melbourne, Australien och handledare har varit professor Ference Marton och lektor Jonas Emanuelsson.