Nationella lic-forskarskolan

Nationella lic-forskarskolan i de naturvetenskapliga, matematiska och tekniska ämnena och deras didaktik, Lic-FontD, har ledigförklarat 25 licentiattjänster (forskarutbildningsplatser) inom ramen för utbildning på forskarnivå för lärare, som en del i Lärarlyftet. Ansökningsdatum: 2008-05-20.       

Läs mer, [LiU] ...

Läs mer Lärarlyftet, [Skolverket] ...