Lärarutbildningen prioriterar matematik

 

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina skall ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. Examensmålen gäller fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende anslag till universitet och
högskolor mm
(pdf, 2 MB).