Matematik optimerar cancerbehandling

Matematisk optimering kan förbättra strålbehandling av cancer. I ett industri-doktorandprojekt vid RaySearch Laboratories AB och KTH har Fredrik Carlsson förfinat metoder för effektivare optimering av stråldoser vid intensitetsmodulerad strålterapi, IMRT.

Läs vidare, [KTH] ...