Behörig lärare = god?

I en debattartikel i DN (24/4) diskuterar Hans Bergström problemet med att bygga det kommande förslaget  om behörighet och auktorisation för lärare på genomgången lärarutbildning – med anledning av Högskoleverkets senaste utvärdering av lärarutbildningen. Ett annat problem som Bergström inte tar upp i sin artikel är vilken kvalité som kurserna inom det stora Lärarlyftet kommer att kunna hålla när lärarutbildningens grundutbildning visat sig ha så stora brister.

Läs mer, [DN] ...