Vad påverkar resultaten i svensk skola?

Skolverket har gått ut med en förfrågan om en kunskapsöversikt – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikten ska ge en bild av forskningsläget med avseende på vilka faktorer som påverkar resultaten.

Vad påverkar resultaten i svensk skola? [Skolverket] (pdf) ...