Lic om elever med fallenhet för matematik

Eva Pettersson lägger fram sin licentiatavhandling Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik.

Avhandlingen handlar om barns och elevers individuella olikheter och är en del av projektet ”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” vid Växjö universitet, finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet är att studera elever med särskilda förmågor i matematik och den pedagogiska praktik som är deras vardag. Hur kan dessa elever och deras omgivning beskrivas och hur upptäcker, identifierar och bemöter lärare dessa elever?

Läs mer i inbjudan, [pdf, 1,8 MB] ...

Plats: Växjö universitet, sal Weber 12 maj kl 13:00.