Vad kan Sverige lära av de bästa i klassen?

Konsultföretaget McKinsey&Company, har tagit fram rapporten "How the world´s best-performing school systems come out on top". Vad karaktäriserar utbildningssystem, som utmärker sig internationellt? 25 skolsystem, varav tio högpresterande, har jämförts.

Läs mer, [Svenskt näringsliv] ...

What makes Finnish kids so smart?, []NCM] ...