Lärarkängurun 2008


Lärarkänguru ...
Varför är det bara eleverna som ska få uppleva glädjen med Kängurun? Låt Lärarkängurun stimulera arbetslagets eller hela skolans lärare! Inled t ex nästa konferens med en stunds problemlösning!

Problemen till lärarkängurun 2008
... med svarsalternativ
... utan svarsalternativ

Rätta svar till lärarkängurun 2008

1 C

2 D

3 C

4 A

5 C

6 E

7 C

8 B

9 E

10 D