Regeringen lovar ytterligare satsning på matematik

Vårpropositionen för 2008
Idag, tisdagen den 15 april, presenterade regeringen vårpropositionen för 2008 med riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Regeringen kommer i budgetpropositionen i höst att presentera satsningar för att öka tillväxten och sysselsättningen, stärka kunskaperna i skolan, förbättra välfärden och möta klimathotet.

Utdrag:
s. 55
Flera internationella studier visar att Sverige alltmer släpar efter jämförbara länder när det gäller framförallt kunskaper i matematik och naturvetenskap.

[...]

Regeringen avser att återkomma med ytterligare satsningar på matematik och naturorienterande ämnen.

Läs mer, [Regeringen] ...

Regeringens proposition, 2007/08:100 ...

Samtidigt presenterades tilläggsbudgetspropositionen, med bland annat Skolverkets uppdrag att utforma mål och nationella prov i åk 3.

Utdrag:
s. 35
Skolverket har också uppdraget att utforma mål i årskurs 3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik och att utforma nationella prov i dessa ämnen som ska börja användas under vårterminen 2009.

Regeringens proposition, 2007/08:99 (Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 ) ...