Matematiker knäcker "oknäckbart" krypto

Kvantkryptering har ansetts vara ett 100-procentigt skydd mot attacker mot känslig datatrafik. Men nu har ett forskarteam vid Linköpings universitet hittat en lucka även i denna avancerade teknik.

Läs mer,[Linköpings universitet] ...

Nämnarens kryptoskola, [NCM] ...