IVA: 10 steg mot ledande internetnation

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
IVA-projekt presenterar tio förslag som ska stärka Sverige konkurrenskraft: Ambient Sweden – gör Sverige till ledande internetnation.

Podmatte, dataslöjd, superbredband och ett flexiblare arbetsliv. Det är några av förslagen i programförklaringen Ambient Sweden. IVAs projekt stöds av Bird & Bird, Ericsson, HiQ, ISOC-SE, PTS, Svenska Stadsnätsförenigen, TDC, Telenor, TeliaSonera, 3 och Vinnova.

Projektet har identifierat tio områden som är avgörande för utvecklingen och som bör genomföras till 2015. Dessa ingår i programförklaringen Ambient Sweden.

Utdrag:
[...]
§ Inför it-baserad pedagogik och dataslöjd i skolan. Utveckla en pedagogik som drar nytta av möjligheterna med it och internet. Resurser krävs då till pedagogisk forskning, lärares vidareutbildning i teknikanvändning samt utveckling av lämpliga verktyg. Här bör svenska innovationsföretag kunna få en viktig roll, både nationellt och internationellt. Ett nytt obligatoriskt ämne – dataslöjd – bör införas i grundskolan. Det ska innehålla teknik, etik och mediekritik. Ungdomar ska inte behöva stå utanför samhället på grund av okunskap om tekniken. Eleverna ska kunna utforska den senaste tekniken och frågor rörande etik och mediekritik. Så kallad Pod-matte kan handla om en inspelad genomgång i matematik som eleven kan se via sin mp3-spelare. Det kan behövas vid tillfällen då en elev exempelvis behöver reflektera över en situation.
[...]

Läs mer, [Newsdesk], ...