Skolportens stipendium till ...

Skolportens nyinstiftade stipendium, som delades ut bland de medverkande forskarna i Årsbok 2008, gick till Eva Taflin och Åsa Bartholdsson.

Eva Taflins avhandling, Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande fick stipendiet för 2007 års mest inspirerande avhandling. Motiveringen löd:

För att hon visar att matematik först och främst handlar om att tänka kreativt och utifrån detta har formulerat en konkret undervisningsmetod för ökat lärande och mera matteglädje.

Läs vidare ...

Läs mer om avhandlingen ...

Det viktigaste är att vara nyfiken på eleverna, [Dala-demokraten] ...

Läs artiklar av Eva Taflin i fulltext i Nämnarens artikelregister:

    Lärares tankar vid arbete med rika problem ...

    Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ...

    Problem med stenplattor ...