NOMAD 13(1), 2008. Word problems in upper secondary algebra in Sweden over the years 1960–2000

TERESIA JAKOBSSON-ÅHL

Abstract

This paper reports results from a study on school algebra at the upper secondary level. The study considered changes in the algebraic content as it was presented in mathematics textbooks in the second half of the twentieth century in Sweden. The paper describes the changes of word problems in terms of the way they are used for developing algebraic skills. It is shown in what ways the place of the problems, the context and the use of mathematical models changed in the period in question. The use of word problems is related to the curricular documents of the time and to different views on school algebra.

Sammanfattning

Artikeln redogör för resultat från en studie där det algebraiska innehållet i svenska gymnasiala läroböcker, under åren 1960–2000, analyserades. Artikeln belyser de matematiska problem som utvecklar algebraiska färdigheter. Det framgår hur problemens placering, kontext och användningen av matematiska modeller förändrats under perioden. Dessa förändringar relateras till aktuella kursplaner och till olika synsätt på skolalgebra.

TERESIA JAKOBSSON-ÅHL
Teresia Jakobsson-Åhl is a doctoral student in mathematics education at the department of mathematics, at Luleå University of Technology, Sweden. Her special research interest is the nature of algebra in upper secondary mathematics.