X-tra 08:2

Nämnaren nr 2, 2007

 

Aktiviteter
Multilink-klossar
Multilink-kuber – eller motsvarande material – kan utnyttjas till snart sagt alla områden inom matematikundervisningen, i hela grundskolan och även upp på gymnasienivå. Kuberna hör definitivt till de material som blir allt bättre ju mer de kommer i bruk. Dels blir de ”mjukare” och enklare att bygga med efter en tids användning, dels leder arbetet med kuberna ofta till att nya möjligheter upptäcks. Nedan ges några förslag på aktiviteter och det finns exempel som passar olika åldrar, skilda matematikområden och flera kunskapsnivåer.

Kunskapsområdena som är kopplade till den här artikeln är talbegrepp, rumsuppfattning, uppfatta mönster, bråk och procent, längd-area-volym, ekvationer, funktioner, diagram, kombinatorik samt sannolikhet.

Läs artikeln ....

Att läsa
Med anledning av några artiklar i det aktuella numret av Nämnaren vill vi lyfta fram fyra tidigare artiklar i pdf-format:

Gunilla Borgefors Hemmafrun som lyckades
Arne Engström Varför är textuppgifter så svåra?
Mikael Passare Mormors glasögon och räkning i modulo nio.
Inger Wistedt En förändrad syn på matematikbegåvningar?

...samt några begrepp hämtade från Nationalencyklopedin, (kräver inloggning):
Ekvation
Ekvation, ur Nationalencyklopedin (JUNIOR)
Likhetstecken