Ledare nr 3, 2004

 

Nämnaren nr 3, 2004

Höstterminen har startat, kanske med pånyttfödda ambitioner och nya förhoppningar. I slutet av september presenterar Matematikdelegationen resultatet av sitt arbete, så håll ögon och öron öppna för att ta del av deras förslag. Vi återkommer med en redovisning i ett senare nummer.

Nämnaren pryds denna gång av Högakustenbron, en vacker bro som vi hoppas ska stimulera till matematiksamtal av skilda slag. Årets omslagstema utvecklas i Arkitektur – en utgångspunkt för projicering av rummet ned på planet. Där går vi från tre dimensioner till två. Från två dimensioner till tre går vi i Cirkeln och Sfären, där första delen, som behandlar cirkeln, presenteras i detta nummer och andra delen kommer i nästa. Även Uppslaget behandlar cirklar och ger ett exempel på hur man kan låta elever upptäcka och bevisa kordasatsen. Magikerns kvadrat behandlar istället kvadrater, och det handlar snarare om tal än om geometri. Via lite kinesisk historia får vi stifta bekantskap med den mest magiska av alla magiska kvadrater.

Skoaffären har öppnat och barnen på förskolorna Ekebacken och Ekängen kan sortera och sälja skor och få viktiga erfarenheter att bygga vidare på. Att de här barnen både leker och lär är det ingen tvekan om, eller om att det är matematik som byggs upp när det handlar om sortering och jämförelser. Men finns det ibland en föreställning om att detta ska döljas för barn? I Varför ska barn inte märka att de lär sig matematik? redovisas och diskuteras en enkätundersökning som genomförts bland förskolelärare.
I tidigare nummer har Skolverkets Analysscheman presenterats. Nu är det dags för lärare att berätta om Analysschemat i användning. Vi fortsätter också rapporteringen från dem som fick Nämnarenstipendier vid Biennalen i Malmö, och denna gång har turen kommit till Lärakademien i Svedala. I nästa nummer kommer de återstående stipendiaterna att presentera sina arbeten.

Vid sommarens stora kongress, ICME10, genomfördes finalen på KappAbel inför en stor och imponerad samling lärare och forskare från hela världen. Läs om hur det gick och fundera också på ett av de problem som eleverna hade att brottas med på scen, i strålkastarljuset och inför åskadare. Vill ni sen ha ytterligare problem finner ni som vanligt sådana på Problemavdelningen och på Kängurusidan, som den här gången rapporterar från en försöksomgång på gymnasieskolan. DPL, som vi hoppas ska stimulera just till dialoger om problemlösning, handlar den här gången om ett problem direkt från verkligheten. Varför problemlösning är väsentligt och värdet av att välja bra problem utvecklas i Problem med stenplattor.

Så, bland alla dessa skor, dimensioner, magiker, scheman, problem och projektioner hittar ni säkert lite extra inspiration till höstens undervisning.