Karlskogaelever i Kängurutävlingen

Elevers mattekunskaper har  sjunkit drastiskt de senaste åren. Nu tar Karlskoga kommun krafttag med matematikundervisningen. Igår gjorde högstadieeleverna ett test som ska få dem att se matten med nya ögon.

Läs mer, [Nya Wemlandstidningen] ...

Kängurusidan, [NCM] ...