Felix Kleinmedaljen till Jeremy Kilpatrick

Professor Jeremy Kilpatrick, University of Georgia, USA, har belönats med Felix Kleinmedaljen för 2007, (pdf). Jeremy Kilpatrick är en stor Sverigevän och har sedan början av 1990-talet vid flera tillfällen arbetat som gästprofessor vid Göteborgs universitet. Senast han besökte universitetet var förra månaden, då som inledningstalare vid ett symposium för forskning om lärande och undervisning i matematik.

Då Nämnarens hundrade nummer firades på Pedagogen den 25 oktober 1991, i samband med Göteborgs universitets hundraårsjubileum, var Jeremy Kilpatrick huvudtalare. Han tog upp tidskrifters stora betydelse för utveckling av matematikundervisningen: Scattering, storing, shaping: Journals in mathematics education (Nämnaren, nr 3–4, 1991). Professor Kilpatrick var gästforskare vid Göteborgs universitet hösten 1994. Han ledde bl a seminarier kring matematikdidaktikens historia och medverkade på ett internationellt symposium kring utvärdering med ett föredrag om "The problem with performance standards". Han tog i sitt anförande upp den svenska situationen vad gäller betygsättningen i ett historiskt perspektiv från Frits Wigforss banbrytande arbeten på 1930- och 1940-talen. Han pekade på problemen som vi stod inför i svensk skola att ange betygskriterier relaterade till ämnesinnehåll då man inte överhuvudtaget ville diskutera hur många som skulle kunna tänkas få ett visst betyg.

Jeremy Kilpatrick var rådgivare i arbetet med den nystartade NOMAD, Nordic studies in mathematics education. Studier av Wigforss arbete ledde till artikeln "Standarized mathematics testing in Sweden: The legacy of Frits Wigforss" i NOMAD, nr 1 årgång 2.

Jeremy Kilpatrick promoverades 21 oktober 1995 till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. En kort presentation av hans arbete gavs i Nämnaren nr 3, 1995, (pdf).

I samband med att Jeremy Kilpatrick blev utsedd till hedersdoktor  höll han en föreläsning om "Curriculum change as a personal journey. En artikel på svenska baserad på detta föredrag publicerades i Nämnaren nr 2, 1996, (pdf).

Professor Kilpatrick var också en av huvudtalarna vid invigningen av Matematikbiennalen 2000, Nordens hittills största matematikkongress, där han redogjorde för erfarenheter från det senaste decenniets försök att reformera USA:s skolmatematik, "What counts? Changing School Mathematics".

Samtidigt med utnämningen av Jeremy Kilpatrick utsågs professor Anna Sfard, University of Haifa, Israel, och The institute of education,  University of London, till mottagare av Hans Freudenthal-medaljen för 2007, (pdf). Också Anna Sfard har vid flera tillfällen gästat vårt land och bl a medverkat vid forskningskonferenser och verkat som opponent vid disputationer.

NCM gratulerar varmt Jeremy Kilpatrick och Anna Sfard till dessa mycket välförtjänta utmärkelser!