Ledare nr 2 2004

 

En ny chans för matematik. Det är en kort och lovande mening som kunde vara hämtad från något som Matematikdelegationen skrivit. Visserligen ger Matematikdelegationen en lägesbeskrivning i detta nummer, men med Nya utmaningar för matematiken. Meningen i inledningen handlar om något mer specifikt än hela Sveriges matematikundervisning. I En ny chans för matematik beskriver en sjuksköterska som nu går lärarutbildningen hur hennes tidigare starka ovilja mot matematik försvunnit och ersatts av lust inför ämnet. Kanske handlar det på sätt och vis ändå om hela Sveriges matematikutbildning, då författarens erfarenheter inte är unika. Hon presenterar också förslag på förändringar av skolmatematiken i riktning mot mer användning av bilder, skrivande och samtal. Hur man kan använda sig av sådant i matematikundervisningen beskrivs också i Klass 9A:s matematikkarta respektive Matematik som filosofiämne.

Många har synpunkter på matematikundervisning och i det här numret manifesteras det av allt från en elev på gymnasiet till en professor emeritus. I Skolmatematiken – några perspektiv, filosoferar Gunnar Bergendal från en historisk utgångspunkt över bland annat olika typer av kunskap. Hur relaterar dessa till skolmatematik och till matematik som bildningsämne? Problemlösning en lösning är en omarbetning av ett projektarbete på gymnasiet där Maria Engström föreslår ett arbetssätt som tar sin utgångspunkt i problemlösning. Vem skall undervisa i matematik? frågar sig Per-Olof Bentley med tanke på det stora antalet lärare som undervisar i matematik utan att själva ha läst mer matematik än vad gymnasiet bjöd på. Flera forskningsresultat pekar på ett starkt samband mellan elevernas prestationer och lärarens utbildning i matematik och matematikdidaktik. Givetvis får ni även artiklar som kan ge direkta lektionsuppslag. Uppslaget kombinerar geometri, visualisering och samarbete, allt utan att minsta knyst behöver höras. Bernt Hernell funderar över pyramider och spel med kulor och tar i Kul kulkombinatorik till och med kulspel vidare till fyra dimensioner.

En stor matematikdidaktisk händelse tilldrar sig i Köpenhamn. Det är konferensen ICME som för första gången är förlagd till Norden. Barbro Grevholm ger Femton goda skäl att resa till ICME-10 i sommar. För vuxlärare kan vi rekommendera konferensen ALM, Adults Learning Mathematics, som i år är placerad i Sverige. Lars Gustafsson berättar om hur denna konferens kan bli en stimulans i En unik chans för vuxlärare.

Slutligen kan ni i detta nummer få användning av Goldbachs förmodan. Detta är ett ännu obevisat påstående, men för att lösa problemet som presenteras i DPL kan Goldbacks funderingar om att alla jämna tal större än 2 kan skrivas som en summa av två primtal faktiskt komma väl till pass.