Göran Gustafssons-priset till Tobias Ekholm

Göran Gustafsson-prisen anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Fem pristagare får dela på 23 miljoner kronor.

Tobias Ekholm, professor i matematik vid Uppsala universitet, får priset i matematik "för hans viktiga insatser inom gränsområdet mellan topologi och geometri"

Läs mer ...