En brygga mellan forskning och skolvärld

Vi genomför för närvarande ett projekt med rubriken En brygga mellan forskning och skolvärld för vuxnas matematiklärande. Det övergripande syftet är att öka förutsättningarna för lärande i matematik genom att förbättra kommunikationen mellan lärare och forskare. I ett inledningsskede kartlägger vi nu attityder, kontakter och erfarenheter hos de aktörer som verkar inom matematikundervisningen och matematikdidaktiken.

Vårt fokus ligger på vuxnas lärande men vi är intresserade av erfarenheter och åsikter även från dem som inte arbetar inom vuxenutbildning eller med vuxnas lärande.

En beskrivning av projektet och en enkät som intresserade kan fylla i finns på vår webbplats som är under uppbyggnad: www.cormea.org (COnnecting Research and Mathematics Education for Adults).

Projektkoordinator
Hans Melén, Åsö vuxengymnasium
08 - 702 75 11

Deltagande organisationer
CFL, Söderhamns kommun
DPU, Köpenhamn
Vox, Oslo
VUC Köpenhamn
VUC Thy-Mors
Vuxenutbildningen i Nordanstig
Vuxenutbildningen, Skellefteå
Vuxenutbildningen Östhammar
Åsö Vuxengymnasium, Stockholm