Att lära matte är som att lära sig cykla

Att bli bra på matte är som att lära sig cykla. Man trampar och försöker hålla balansen. Snart går det att hålla sig upprätt, trots att man inte i förväg övat på alla moment – sitta på sadeln, hålla i styret, trampa med pedalerna. På liknande sätt kan det matematiska tänkandet utvecklas, menar Andreas Ryve, forskare i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet.

Läs vidare, [Skolvärlden] ...