Ledare 1. 2004

 

är viktigt och nyttigt. Är det också intressant och roligt? Ja, de flesta matematiklärare skriver nog gärna under på det. Förhoppningsvis uppfattar också våra elever ämnet inte bara som nödvändigt, med krav på användbarhet, utan också stimulerande och berikande för deras egen personliga utvecklings skull. Att många vuxna roas av matematik har vi flera exempel på. I tidningar och tidskrifter, tex i Forskning och Framsteg och i Illustrerad Vetenskap finns problemsidor. När Posten delar ut reklam omges den av ett blad, Svepet, som under den senaste tiden haft trevliga problem, med avsikt att "roa de vuxna vid köksbordet". Det skrivs också en hel del om matematik och undervisning i tidningarna. På ncm.gu.se kan du finna en del av det.

Ett trevligt exempel på hur matematik kan roa och engagera har vi under den senaste tiden sett i Dagens Nyheter på avdelningen Namn och Nytt. Där har Magister Nisse haft en matematikskola under rubriken Räkne-nissar. I ett antal korta notiser förklaras grunderna i matematik enkelt och lättsamt och med stor glädje. I samband med en liten palaver kring primtal som engagerat läsekretsen (varifrån det ingående citatet är hämtat) skriver magister Nisse: "Den här kursen är till för blockerade humanister som inte vågar sig på matematik för att deras lärare sagt åt dem att det är svårt. Den som är rädd för siffror fattar inget av 'skriva icke-heltal som pi, eller i detta fall rättare sagt en del av pi:s decimalutveckling'. Jag vill visa mina elever att matte är lekande lätt". Nämnaren tackar sin kamrat för ett fint bidrag i vår gemensamma strävan, och vi ser med förväntan fram emot fler lektioner i magister Nisses räkneskola.

Dagstidningar är en rik källa för att berika undervisningen. Hur fort springer du 60 m? behandlar verklighetsanknytning och visar att sådan ibland kan vara ett hinder. Texten hade vi redan fått till redaktionen när en "kompletterande artikel" dök upp på DN:s sportsida. Här finns en fin möjlighet att visa på matematikens roll i verkligheten. När du läst artikeln i Nämnaren kan du läsa DN-artikeln. Länk till den finner du på namnaren.ncm.gu.se, där du för övrigt finner alla länkar som finns i detta nummer.

En förskola i Timmele har gått på Matematikspaning i sin närmiljö. Arbetet dokumenterades i en utställning som belönades med ett av Nämnaren-stipendierna som delades ut på biennalen. Läs deras berättelse och låt den inspirera till fler matematikspaningar.

Du finner i detta nummer en ny vinjett som inledning på en text av lite annan karaktär, En kort parentes i undervisningen. Vi hoppas på fler bidrag av kåserande slag. Under Debatt fortsätter diskussionen om vardagsmatematik och i detta nummer initieras också en ny diskussion. Gör gärna egna inlägg i bägge diskussionerna på Nämnaren på nätet.