Skolverket tveksamt till kontrollrättning

Bidrar en central rättning av nationella prov till en mer likvärdig betygssättning? Tveksamt, menar Skolverket i ett yttrande över förslaget att införa nationell kontrollrättning.

"Effekten är svårbedömd. Det enda man säkert vet är att det kostar mycket pengar", säger Kristian Ramstedt, ansvarig för en studie om central rättning av nationella prov.

Läs vidare, [Skolverket] ...