Förslag till nytt gymnasium

Måndagen den 31 mars presenterar Gymnasieutredningen sitt förslag till utformning av det nya gymnasiet. Utredningens särskilda utredare Anita Ferm och Utbildningsminister Jan Björklund medverkar vid en webbutsänd pressträff klockan 10.30.

Läs mer, [Regeringskansliet] ...