Kurskatalog inför höstens lärarfortbildning

Kurskatalogen innehåller länkar med mer information om de olika kurserna som erbjuds. Kurskatalogen med Skolverkets upphandlade kurser är uppdelad på lärosäten respektive ämnensområden.

Läs mer, [Skolverket] ...