IT främjar elevens motivation och lärande

I en rapport utgiven av Myndigheten för skolutveckling heter det att det inte finns något automatiskt samband mellan användning av IT i skolan och goda resultat. Om IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang visar dock genomgången på ett tydligt positivt samband mellan IT-användning och resultat (mätbara och/eller upplevda.) I rapporten hänvisas till undersökningar som klart visar att detta gäller för bl a matematik. Några av de faktorer som nämns är stärkt begreppsmässig förståelse och ökad individualisering.

Läs rapporten, [Myndigheten för skolutveckling] ...

Matematik med interaktiva skrivtavlor, [Myndigheten för skolutveckling] ...