Språk i och mellan matematik och vardag

Den 11 april 2008 disputerar Eva Riesbeck på en avhandling med titeln På tal om matematik:  matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. Disputationen äger rum vid Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Läs mer, [Linköpings universitet] ...