Förskollärarlyft med matematik

Alliansledarna presenterar i DN Debatt regeringens nya paket för höjd kvalitet i förskolan, Ny läroplan satsar på inlärning och kunskap.

Barnens inlärning hamnar i centrum för regeringens satsning på förskolan. Här finns en stor outnyttjad potential. Vi skapar därför en mer specialiserad förskollärarutbildning med inriktning på det pedagogiska arbetet. Bland annat vill vi ha ett mer aktivt arbete med språket i förskolan. Förskolelärarnas ansvar måste bli tydligt i läroplanen. [...] Vi förbereder "förskollärarlyftet" – en satsning som ska omfatta fortbildning med tonvikt på förskollärare och inriktning bland annat på barns språkliga och matematiska utveckling.

Läs mer, [DN] ...

Mer lärande i förskolan i regeringsförslag, [SR] ...

Regeringens förskoleekvation går inte ihop, [Lärarförbundet] ...

Förskollärare får eget lärarlyft, [Lärarnas tidning] ...