Konferens om matematik i yrkesprogrammen

Myndigheten för skolutveckling inbjuder till Inspiration och erfarenhetsutbyte om bedömning och samverkan för matematik- och karaktärsämneslärare på gymnasieskolans yrkesförberedande program
den 9 april 2008.

Läs mer, [MSU] ...