Bidrag till sommarskola i matematik

Kommuner och fristående skolhuvudmän kan även i år söka bidrag för sommarskola. Bidraget avser frivillig undervisning på sommarlovet. Undervisningen ska vända sig till elever som under våren 2008 går i årskurserna 7, 8 eller 9. En tydlig inriktning ska finnas på de till gymnasieskolan behörighetsgivande ämnena (kärnämnena) svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska.

Läs mer, [MSU] ...