Hur göra övergången gymnasiet / högskolan smidigare?

Skapad: 2008-03-13. Ändrad: 2008-03-13  

Hur göra övergången gymnasiet / högskolan smidigare?

Beställ/avbeställ prenumeration på http://ncm.gu.se/prenumerera_nyhetsbrev
Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!
Du kan även läsa brevet på http://ncm.gu.se/node/2589


Just nu pågår en treårig satsning, Matematiksatsningen inom högre utbildning, där 28 lärosäten fått extra medel för att stödja nybörjarstudenter i matematik. I satsningen ingår att Göteborgs universitet, i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, ska arrangera nationella möten mellan gymnasielärare och högskolelärare, utveckla en webbaserad överbryggningskurs samt stimulera till lokala möten mellan lärosäten och regionens gymnasieskolor.

Dessutom pågår 23 projekt vid gymnasieskolor runt om i landet, som med medel från Myndigheten för skolutveckling, fokuserar på övergången till högskolan. Projekten handlar bland annat om att tillsammans utveckla Matematik – breddningskurser, laborationer för både gymnasieskola och högskola, fokusera på bevis med start i Kurs A, göra en distanskurs i problemlösning, låta högkolan kontinuerligt delta i gymnasieundervisningen mm.

NCM samordnar satsningarna genom en webbplats, mattebron.se http://mattebron.se vars syfte är att dels sprida information men även stödja lärare med länkar till aktiviter som man kan använda i sin undervisning. På Mattebron.se kan man bland annat ta del av …

Senast nytt är …
Göteborgs universitet erbjuder lärosäten att ansöka om bidrag på 100 000 kr till en lokal samverkansgrupp bestående av högskolelärare och gymnasielärare från regionen. Läs mer på http://mattebron.ncm.gu.se/node/258. Sista ansökningsdagen är den 30 april.

Det femte nationella mötet som äger rum den 25 april i Göteborg kommer att handla om prov och bedömning samt Gymnasieutredningens betänkande som presenteras av huvudsekreterare Eva Edström Fors. Läs mer på http://mattebron.ncm.gu.se/node/276