Dags att sluta med nivågruppering?

Två australiensiska forskare, Barbara Clarke och Doug Clarke, diskuterar i en artikel om inte "time is up for ability grouping".

Following our time as classroom teachers, we have had the opportunity to work with teachers across the early and middle years of schooling in every Australian state and territory, in professional development settings and in classrooms. Our observations, conversations with teachers and students, and our reading of the research literature have convinced us that a major impediment to the mathematical learning of students and their beliefs about themselves as mathematical thinkers is the widespread practice of ability grouping in mathematics.

Läs mer, [Curriculum Leadership] ...

Barbara och Doug Clarke har varit gästprofessorer vid NCM och bl a medverkat i Nämnaren och i boken Lära och undervisa matematik - internationella perspektiv.

Nivågrupperingens för- och nackdelar, [NCM] ...

Eleverna uppskattar nivågruppering, [NCM] ...

Alternativkursfrågan. I Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (s 69 -), [Skolverket] ...

Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (Skollagen 4. kap.).

Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektor (Grundskoleförordningen, 4. kap.).

Att organisera för lärande. (Kap 8 i Nämnaren TEMA, Matematik – ett kärnämne) ...

Nämnaren TEMA ...