HSV: Orimliga krav på unga inför framtida studier

De nya antagningsreglerna till högskolan innebär ett krångligt system som är svårt att överblicka och som ställer krav på en mycket tidig planering från elevernas sida. För att ha en god chans i konkurrensen krävs att ungdomar i de lägre tonåren har en medvetenhet och förmåga att långsiktigt planera sin studietid, skriver chefen för Högskoleverket Anders Flodström.

Läs debattartikel i GP...

Idégruppen för kursplaneutveckling i matematik (IKUM) uppmärksammade ytterligare problem med det nya antagningsreglerna. För elever som söker sig till matematikintensiva utbildningar kommer antagningssystemet att ge kontraproduktiva effekter.

Ta del av skrivelse till utbildningsministern, den 15 juni, [NCM] ...

Läs mer på IKUMs webbplats ...

Kunskapsgapet mellan gymnasieskolans och högskolans matematikutbildningar  har lett till nationella satsningar, [mattebron.se] ...