Konkurrenskraft och matematikutbildning

Allt fler länder känner av den globala konkurrensen och är aktiva i fråga om att utforma politiska strategier för att främja det egna landets långsiktiga konkurrenskraft. Länderna har valt att lägga tyngdpunkten för sina politiska insatser inom skilda områden och de flesta länder har något område där de presterar särskilt bra i jämförelse med övriga länder. Detta framgår av en ny rapport som ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har tagit fram på uppdrag av Näringsdepartementet. Rapporten redovisar politiska åtgärder som Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA har vidtagit för att stärka det egna landets konkurrenskraft.

I USA sker en tydlig fokusering på den grundläggande utbildningen. Särskilt betonas kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik. Kvalitén i grundskolan anses vara den allra viktigaste tillväxtpolitiska frågan.

Läs mer, [Institutet för tillväxtpolitiska studier] ...