Finns det enklare sätt att multiplicera?

Matematikern Johan Håstad från KTH har intervjuats i Vetenskapsrådets tidskrift Tentakel om sitt arbete i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. I sin egen forskning arbetar han bl a med frågan om det alltid måste vara jobbigare att multiplicera stora tal än att addera dem.

Läs mer, [Tentakel] ...

Johan Håstad har tillsammans med ett 20-tal matematiker skrivit om sitt forskningsintresse i boken
Människor och matematik - en läsebok för nyfikna.