140 år gammalt problem löst

En Schwarz-Kristoffell-avbildning är en speciell typ av funktion som avbildar en polygon (i det komplexa planet) till ett halvplan. Dessa avbildningar har viktiga tillämpningar inom t ex fluiddynamik, t ex när man räknar på flygplans beteende i luften.

En engelsk matematiker har nyligen lyckats konstruera liknande avbildningar som fungerar för andra områden än polygoner, t ex för polygoner med hål i. Detta utvidgar även klassen av praktiska problem som man kan lösa med Schwarz-Kristoffel-avbildningar.

Läs vidare, [Imperial college] ...

Maths flaw found after 140 years, [Telegraph] ...

Eureka moment solves 140-year-old puzzle, [Times online] ...