USA: Slutrapport från Bush expertgrupp

För snart två år sedan bildade president Bush en National Mathematics Advisory Panel med uppgift att ge råd till presidenten och utbildningsminister Spellings "on the best use of scientifically based research on the teaching and learning of mathematics".

Efter 11 möten runt om i landet "reviewed 16,000 research publications and public-policy reports and heard testimony from 110 individuals" är det nu dags för slutrapportering. Det avslutande mötet äger rum den 13 mars.

Läs mer, [Wall Street Journal] ...