Anmälningar

Vi har läst...

Förbannade lögner
Gyllene snittet - naturens största hemlighet
Magiska tal och mängdernas mystik
Symmetri - ordningens princip


Förbannade lögner

Hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det.
Peeter-Jaan Kask

En av de saker som gör matematik så tilltalande för många är att det är en exakt vetenskap. Utifrån bestämda siffror kommer man med logiska resonemang fram till ett givet korrekt resultat. (Jag använder här genomgående begreppet siffror även då tal avses.) Det skapar intryck av en objektiv och värderingsfri process. Siffror är hårda, kan man säga. Slutsatsen gäller förstås enbart räkneoperationerna, inte de sammanhang i vilka siffrorna förekommer. Men det förbises ofta.

Många uppfattar t ex statistikens siffror som sanningar, en gång för alla huggna i sten, trots att den statistiska beskrivningen av samhället i högsta grad bygger på subjektiva avgöranden och värderingar. Vad som ska mätas, hur det mäts och med vilka avgränsningar är frågor som det inte finns något givet svar på. Bara för att statistikens beskrivning av samhället görs med hjälp av siffror blir en sådan beskrivning inte mer sann än en beskrivning i ord. Statistikens siffror är mjuka.

Den skenbara motsättningen mellan den ”objektiva” matematiken och statistikens mjuka siffror förvirrar. Respekten för exaktheten i matematikens beräkningar är inte fel. Men baksidan är en överdriven vördnad för all information som bygger på siffror. Läsare/lyssnare/tittare förleds till respektfullt accepterande istället för att kritiskt ifrågasätta.

Det gäller att hålla två tankar om siffror i huvudet samtidigt: Det ena är att de matematiska operationerna leder till oantastligt korrekta resultat om de används på rätt sätt. När det gäller siffrorna i statistiken finns dock många gånger inte ens ett rätt eller fel. Frågan gäller istället om de använda metoderna ger en rimlig och rättvisande bild av verkligheten. Olika aktörer vill med sifferspäckade rapporter påverka opinionen och lyfta fram den egna verklighetsbeskrivningen. För dem är det naturligtvis frestande att anpassa siffrorna så att den egna uppfattningen framstår i bästa dager.

Det är mot den här bakgrunden som jag skrivit boken Förbannade lögner – hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det.
Det är en bok om hur vi påverkas av siffror och statistik. En lättläst och (förhoppningsvis) underhållande bok som riktar sig till en bred publik. De vanligaste fallgroparna och manipulationsknepen illustreras med hjälp av en lång rad aktuella svenska exempel. På www.forbannadelogner.se finns ett 16-sidigt demoex. Huvudbudskapet i boken är just att siffror är mjuka, att siffror uttrycker värderingar. Företag, medier och organisationer väljer att visa den sanning som passar dem bäst.

I ”Förbannade lögner” visar jag hur val av perspektiv, utgångspunkt, avgränsningar i tid osv påverkar slutresultatet. Läsarna uppmanas att ifrågasätta de siffror som presenteras. ”Förbannade lögner” tar upp frågor som ligger i skärningspunkten mellan matematik och samhällskunskap. I matematikundervisningen kan boken erbjuda verklighetsbaserade exempel på statistiska problem och vara underlag för en diskussion om statistikens roll i samhället. Boken bör också vara användbar som bredvidläsning vid elevers projektarbeten.
I samhällskunskapsundervisningen handlar det framför allt om att stimulera ett kritiskt förhållningssätt till påståenden som framförs i samhällsdebatten.
Budskapet till matematiklärare och samhällskunskapslärare är ett och detsamma: Siffror är både hårda och mjuka.

Peeter-Jaan Kask


Gyllene snittet
naturens största hemlighet

Scott Olsen

Vilken var den stora och gyllene hemlighet som Leonardo da Vinci, Kepler, Platon och de andra antika magikerna kände till? Det gyllene snittet är bland de elegantaste proportionerna i universum. Överallt i naturen dyker det upp, i vatten, DNA, proportionerna för fiskar och fjärilar och antalet tänder vi har. Dessutom dyker det upp inom arkitektur, musik, filosofi och matematik.
I denna lilla men innehållsrika bok undersöker Scott Olsen alla tiders kanske största mysterium, en kod som verkar ligga bakom livet, universum och allting. Boken är utgiven av Shibstedförlagen, ISBN 978-91-7738-764-0.


Magiska tal och mängdernas mystik

Miranda Lundy

Miranda Lundy är formgivare och konstnär och har studerat de numeriska talen hela sitt liv. Numeriska tal genomsyrar snart varje aspekt av våra liv menar hon. Med hjälp av historiska illustrationer visar magiska tal och mängdernas mysterium de grundläggande räknesättens historia och utveckling, siffrornas betydelse för astronomi, geometri och musik, hur mängder och tal har påverkat arkitekturens utveckling m.m. Vi får också veta varför Pythagoras idéer fortfarande ger eko, och talen ett till tolv och vissa högre analyseras. Varför symboliseras till exempel livet med talet fem och cirkeln med elva? Och vad är det för poetiskt med talet sjutton? Boken är utgiven av Svenska förlaget, ISBN 91-7738-724-4.


Symmetri
ordningens princip

David Wade

Symmetri är inte bara intressant för matematker och fysiker. Det är minst lika viktigt och fascinerande för konstnärer, arkitekter och helt vanliga människor. I David Wades illustrerade lilla bok möter vi symmetrins huvudprinciper. Vi får förklaringar till fenomen och strukturer, med exempel från vetenskapens, naturens och kulturens alla hörn.Varför har bilar samma symmetriska former som trollsländor? Finns det verkligen ett underbart, dolt mönster i varje droppande istapp? Och vad har insektser gemensamt med världsrymdens planeter, och varför? Boken är utgiven av Schibstedförlagen, ISBN 978-91-7738-765-7.