Matematikbrev från MSU – Tema förskola

Under våren 2008 kommer MSU att följa upp och sprida lärande exempel från påbörjade utvecklingsprojekt i regioner, kommuner och enskilda skolor. Man kommer att informera om nyheter angående inspirationsmaterial, konferenser och slutrapporteringar av olika typer av projekt samt följa upp den pågående matematikutvecklarsatsningen.

Läs Matematikbrevet nr 1 ...